Gemeenteraad akkoord bestemmingsplan

Gemeenteraad akkoord bestemmingsplan

Bestemmingsplan unaniem vastgesteld door de gemeenteraad van Sint-Antonis. Gefaseerd worden de komende jaren circa 90 woningen ontwikkeld in Oploo.

Binnen het plan wordt een grote diversiteit aan woningen ondergebracht met speciale aandacht voor starters en senioren. Die laatste doelgroep krijgt een mooie plek aan de Kleine Beek, welke van noord tot zuid door het plangebied meandert. “Vanuit alle betrokkenen waar we mee aan tafel hebben gezeten wordt aangegeven dat er veel behoefte is aan woningen voor jong (starter) en oud (levensloopbestendig)”, vertelt Pim van den Elzen, projectmanager bij Janssen de Jong Projectontwikkeling. De andere woningen die in het plan terug zullen komen zijn rijwoningen, hoekwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen, zo is er voor ieder wat wils.

Land van Cuijk
Wethouder Wouter Bollen (VVD) ziet de unanieme vaststelling als een belangrijk signaal om iets aan de grote woningvraag in de nieuwe gemeente Land van Cuijk, Oploo in het bijzonder, te kunnen doen. “Juist in woonkernen als Oploo is het van belang om vitaliteit te behouden en vergrijzing tegen te gaan en dat lukt ons met De Blauwe Beek”, zegt Bollen, die blij is met de steun van de voltallige raad in de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen. Bollen en Van den Elzen zijn het er over eens: “Een project als deze, waarbij snel woningen worden toegevoegd, is in deze huidige wooncrisis zeer welkom.”

Planning
De omgeving is met de planvorming van De Blauwe Beek vanaf het begin betrokken. Uit informatieavonden en koffiegesprekken met omwonenden is veel enthousiasme en ongeduld gebleken. Door de klankbordgroep regelmatig aan te haken bij het proces, is een breed gedragen plan ontstaan. Lid van de klankbordgroep Jan van Sambeek, bovendien aanwonende: “Het is een prachtig plan, hier zit het dorp op te wachten.” Van den Elzen tot slot: “We staan klaar om begin volgend jaar te starten met de verkoop van de eerste woningen en als alles volgens planning gaat kunnen we halverwege volgend jaar starten met de infrastructuur.”

Foto: Een aantal leden van de klankbordgroep, waaronder Jan van Sambeek (2e van rechts) met Janssen de Jong projectmanager Pim van den Elzen (3e van links).