Intentieovereenkomst getekend voor ontwikkeling in Oploo

Intentieovereenkomst getekend voor ontwikkeling in Oploo

Gemeente Sint Anthonis en projectontwikkelaar Janssen de Jong hebben op dinsdag 27 november een intentieovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van het gebied aan de Blauwstraat in Oploo. Het doel is om binnen een half jaar gezamenlijk te onderzoeken of en zo ja hoe dit gebied ontwikkeld kan worden tot nieuwe woningbouwlocatie. Participatie met de omwonenden en andere belanghebbenden is een belangrijk onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek.

In Oploo zijn op dit moment nog enkele kavels beschikbaar voor nieuwbouw. Dit is te weinig om ook in de toekomstige behoefte aan woningen te voorzien. De gemeente heeft daarom gezocht naar een nieuwe woningbouwlocatie in Oploo. Het gebied aan de Blauwstraat is als nieuw te ontwikkelen locatie gekozen.

Het projectgebied is in handen van Janssen de Jong Projectontwikkeling en daarom sluiten de gemeente en de projectontwikkelaar deze intentieovereenkomst. De ontwikkelaar gaat de komende maanden, in overleg met de gemeente en een nieuw op te richten klankbordgroep, bestaande uit omwonenden en belanghebbenden, een stedenbouwkundig plan ontwikkelen en de haalbaarheid onderzoeken.

De intentie moet in de loop van 2019 leiden tot een realiseringsovereenkomst tussen de gemeente en Janssen de Jong Projectontwikkeling, voor de gefaseerde ontwikkeling van de eerste gasloze woonwijk van Oploo. In de loop van 2019 zal dan gestart worden met de bestemmingsplanwijziging. Op zijn vroegst zal begin 2020 op deze locatie gestart kunnen worden met woningbouw.

Foto: Wouter Bollen namens de gemeente Sint Anthonis (links) en Michiel Werkhoven namens Janssen de Jong Projectontwikkeling tekenen de intentieverklaring Blauwstraat. Fotograaf: Gerrit van Kempen