Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Vanaf morgen ligt het ontwerpbestemmingsplan “Oploo, De Blauwe Beek” (NL.IMRO.1702.3BPDeBlauweBeek-ON01) inclusief alle bijlagen ter inzage bij de gemeente Sint Anthonis.

Aan de westzijde van Oploo, gelegen tussen de Blauwstraat en de Kleine Beek, gaat het woningbouwproject ‘De Blauwe Beek’ ontwikkeld worden. In het plangebied worden maximaal 90 woningen gebouwd voor diverse doelgroepen met een mix van woningtypen. Hiervoor moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet daarin.

Reageren op het ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan inclusief alle bijlagen ligt met ingang van dinsdag 31 augustus a.s. gedurende een termijn van zes weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, Brink 3 te Sint Anthonis. Als u de stukken op het gemeentehuis wilt inzien, kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersonen van de gemeente. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Vul dan bij plannaam in: NL.IMRO.1702.3BPDeBlauweBeek-ON01.

Gedurende bovengenoemde termijn kan door iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze kenbaar worden gemaakt tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend op het volgende adres: Gemeente Sint Anthonis, Postbus 40, 5845 ZG Sint Anthonis. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Strategie & Ontwikkeling. U kunt hiervoor contact opnemen met Niels Cooijmans of Menno ter Avest, beiden bereikbaar via telefoonnummer: 0485-388 888.