Plan Blauwstraat Oploo: 90 woningen in de komende 10 jaar

Plan Blauwstraat Oploo: 90 woningen in de komende 10 jaar

De gemeente Sint Anthonis en Janssen de Jong Projectontwikkeling hebben overeenstemming bereikt over een woningbouwontwikkeling gelegen tussen de Blauwstraat en Deken Schmerlingstraat in Oploo. Het ontwikkelgebied is prachtig gelegen aan de rand van het dorp. De dorpse wijk zal ruim opgezet worden met veel groen en ruimte voor water.

Wethouder Bollen erkent dat er veel tijd zit tussen plan en realisatie, maar zegt daar ook meteen bij dat dit een complex proces is met veel verschillende belangen. “Daar komt nog een bestemmingsplanwijziging boven op en je bent weer een jaar verder" volgens een ambitieuze wethouder die blij is dat deze belangrijke stap is gezet. “Het vooruitzicht om hier de komende jaren mooie huizen te kunnen bouwen voor verschillende doelgroepen is fantastisch voor Oploo. Wij hebben daarbij extra aandacht voor ouderen én jongeren en hun specifieke wensen. Ik heb veel vertrouwen in Janssen de Jong Projectontwikkeling en zie uit naar de volgende fase.”

Planning
De projectontwikkelaar zal de komende jaren maximaal 90 grondgebonden woningen gefaseerd realiseren. Om de plannen gerealiseerd te krijgen, spannen de gemeente en Janssen de Jong zich in om het 4e kwartaal van 2021 een onherroepelijk bestemmingsplan te verkrijgen. Daarna zal het gebied bouwrijp gemaakt worden en de eerste 20-25 woningen snel opgeleverd kunnen worden. Naar verwachting worden er daarna elk jaar nog circa 10 woningen verkocht en gebouwd, zodat het gehele woningbouwproject omstreeks 2028 zal zijn afgerond.