Presentatie enquête en plan aan klankbordgroep

Presentatie enquête en plan aan klankbordgroep

Afgelopen dinsdagavond presenteerden wij in Koffiehuis Ons Moe de resultaten van de woonenquête en een eerste stedenbouwkundig ontwerp aan de klankbordgroep aan de gemeente Sint Anthonis.

De resultaten van de woonenquête zijn door Houtman+Sander verwerkt in een eerste ontwerp voor het nieuwe woongebied van Oploo. Dit heeft geleid tot een plangebied met een divers woningaanbod en veel aandacht om bestaande kwaliteiten in het gebied nog meer tot zijn recht te laten komen, zoals de beek en de bomengroep. Ook is er veel aandacht besteed aan de aansluiting van het plangebied op de bestaande kern van Oploo.

Komende weken gaan we samen met medewerkers van de gemeente de planopzet verder verbeteren en de haalbaarheid nader onderzoeken.