Voortgang de Blauwe Beek te Oploo

Voortgang de Blauwe Beek te Oploo

Er is al een tijd geen nieuwsbrief gedeeld voor het plan de Blauwe Beek in Oploo, maar we willen je graag informeren over de laatste ontwikkelingen. In de vorige nieuwsbrief hebben we aangekondigd dat we stappen aan het ondernemen waren om het plangebied bouwrijp te laten maken. Halverwege 2023 is er dan ook een aanbesteding geweest voor het bouwrijp maken van het gebied. De aannemer is geselecteerd en we willen begin 2024 starten met de werkzaamheden. De informatie rondom het bouwrijp maken zal via de aannemer worden gecommuniceerd. Het bouwrijp maken van het plangebied omvat het aanleggen van de riolering, nutsvoorzieningen, funderingen van wegen en dergelijke. Ook wordt de wadi (= waterretentiezone aan de beek) aangelegd en zullen er werkzaamheden aan de beek worden uitgevoerd. Het bouwrijp maken doen we in één keer voor het hele plangebied, zodat we daarna gefaseerd de woningen kunnen realiseren.

Mede door de hoge grondwaterstanden in het plangebied en de aanpassing van de beekloop heeft de voorbereiding voor het bouwrijp maken een langere adem gehad dan verwacht. We hebben veel afstemming nodig gehad met gemeente, Waterschap en diverse adviseurs. In de nieuwe situatie optimaliseren we de loop van de beek. We willen je hierover op korte termijn nader informeren.

Start verkoop voorjaar 2024!

We hebben de afgelopen periode ook hard gewerkt aan het voorbereiden van de verkoop voor zowel de zelfbouwkavels als de projectwoningen. Voor de projectwoningen doorlopen we momenteel een ontwerpproces met ons zusterbedrijf Janssen de Jong Bouw (Zuid) en dienen we deze week de omgevingsvergunning in voor de eerste fase van 26 woningen. Voor de zelfbouwkavels leggen we de laatste hand aan de kavelpaspoorten, tekeningen en contracten.

We zijn momenteel druk met de definitieve uitwerkingen van de projectwoningen. We kijken ernaar uit deze prachtige woningen aan je te presenteren. Hierover begin 2024 meer! We hebben de makelaars toegevoegd aan de projectwebsite (zie onderin), zodat je met eventuele vragen in aanloop naar de verkoop bij hen terechtkunt. In het nieuwe jaar zullen de zelfbouwkavels als eerste in de verkoop komen via de projectwebsite en daarna zullen de projectwoningen in het voorjaar in verkoop worden gebracht. We zullen je nog informeren over het moment dat we een verkoopevenement organiseren. Houd de nieuwsbrieven in de gaten, want we zullen in aanloop naar de verkoop wat frequenter nieuwsbrieven delen.

Er zullen in de eerste fase 6 zelfbouwkavels beschikbaar komen, variërend in grootte en ligging aan het ‘bosje’. Deze kavels bieden de mogelijkheid je eigen droomhuis te realiseren. De verkoopinformatie delen wij op de projectwebsite en we zorgen dat er een inschrijfformulier aanwezig is. Mocht je geïnteresseerd zijn is het handig dat je de juiste voorbereidingen treft. Denk hierbij aan een financiële check bij je hypotheekadviseur. Met een financiële check vergroot je je kansen voor toewijzing.

Voor nu wensen we je fijne kerstdagen en tot snel in 2024!